Störningshandbok PWR

Kraftakademin har, på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM och Ringhals AB, tagit fram en Störningshandbok PWR anpassad för svenska tryckvattenreaktorer.

Handboken syftar till att ge förståelse för hur anläggningarna är uppbyggda och hur de uppför sig i olika störnings- och haverisammanhang.

I leveransen ingick även planering av utbildningsmoment, produktion av kursbeskrivningar, lektionspaket och lärarhandledningar samt framtagning av övningsscenarion och kunskapskontroll.