Störningshandbok PWR

På uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten och i samarbete med Ringhals AB håller Kraftakademin på att ta fram en ny Störningshandbok för PWR. Projektet beräknas vara färdigt i slutet av 2019.

I leveransen ingår även planering av utbildningsmoment, produktion av kursbeskrivningar, lektionspaket och lärarhandledningar samt framtagning av övningsscenarion och kunskapskontroll.