Om oss

Jan Blomgren

Jan Blomgren

Verkställande direktör / Kontaktperson

Email

Kraftakademin AB bildades för att genom säkerhetsutbildning överbrygga kunskapsklyftan mellan ursprunglig konstruktion av kraftanläggningar (främst kärnkraft) och de drift-, underhållsingenjörer och konstruktörer som skall ta över och förvalta produktionsanläggningarna i framtiden.

Kraftakademin har, genom sina delägare, expertkunskap inom reaktorfysik, läromedelsproduktion, management, bränsle, anläggningskonstruktion, omgivningskonsekvenser vid radioaktiva utsläpp, strålskydd, pedagogik, grafisk design, svåra haverier och haveriberedskap.

ÄmneDelägare
Ledarskap, management, reaktorfysik, bränsle, transientanalys, fysiskt skyddINBEx www.inbex.se
Anläggningskonstruktion BWR och PWR, säkerhetsanalys, I&C, elkraftSafetech Engineering AB www.safetech.se
Bränsle, härd, drift, övervakning, störningar och haverier, barriärer, rörbrott, härdkylning, aktivitetsinventarium, spridning, utsläpp, stråldoser, säkerhetsanalys, strålskydd, ALARAJari Toivanen genom
JT Consulting AB www.jtcab.se

Vår pedagogik

I våra kurser använder vi genomgående deltagaraktiv pedagogik avpassad för professionella deltagare. Övningar, spel, filmer, simuleringar och liknande utgör en betydande del av utbildningstiden, medan traditionella föreläsningar används endast i mindre utsträckning.

VÅRA LÄRARE

Jan Blomgren
Reaktorfysik, transientanalys, fysiskt skydd, ledarskap, management

Professor i tillämpad kärnfysik med erfarenhet av utbildning om kärnkraft på alla nivåer. Ledande expert i Europa inom kärnfysik med relevans för tillämpningar inom kärnkraft och strålskydd. Välrenommerad pionjär inom nyskapande pedagogik inom kärnkraftutbildning.

Email
Jari Toivanen
Bränsle, härd, drift, övervakning, störningar och haverier, barriärer, rörbrott, härdkylning, aktivitetsinventarium, spridning, utsläpp, stråldoser, säkerhetsanalys, strålskydd, ALARA

Jari är civlingenjör inom Energi/Kärnkraftsteknik med erfarenhet av design, provning och tillverkning av bränsle för lättvattenreaktorer, härd- och drift optimering och övervakning, säkerhets- och haverianalyser, aktivitetsinventarier, spridningsfenomen, utsläpp och dess konsekvenser för både personal och omgivning, samt strålskydd både operativ och anläggningsdesign. Har under 25 yrkesverksamma år medverkat i såväl nykonstruktion, drift, modernisering, avveckling som rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige, Finland, Tyskland och USA.

Email
Anders Blennermark

Anders är civilingenjör från Chalmers Teknisk högskola i Industirell Ekonomi. Han har arbetat med ”basic design” och licensiering i de stora moderniseringsprojekten under 2000-talet, främst för Ringhals AB samt med inkapslingsanläggningen för använt kärnbränsle (CLINK) hos SKB. Specialfokus är på organisation, uppstart och exekvering av ”basic design”. Han har även utbildat skiftlag och linjeorganisationen i Ringhals och Forsmark i i konstruktionsprinciper och kärnkraftshistoria. Anders är även med och utvecklar 4:e generationens kärnkraft i LeadCold.

Email