Störningshandbok BWR

Kraftakademin har, på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM och de svenska kärnkraftverken, tagit fram en uppdaterad Störningshandbok BWR anpassad för svenska kokarreaktorer.

Nyheter i den reviderade upplagan är bland annat ett kompletterande utbildningspaket och en utökad beskrivning av långsiktiga konsekvenser efter extrema yttre händelser, typ tsunamin i Fukushima.

I leveransen ingick även planering av utbildningsmoment, produktion av kursbeskrivningar, lektionspaket och lärarhandledningar samt framtagning av övningsscenarion och kunskapskontroll