Kursutbud Kraftakademin

Olyckors anatomi - 2 dagar

Grundläggande reaktorsäkerhetsfilosofi - 2 dagar 

BWR Säkerhetsprinciper och funktioner - 6 dagar

Barriärskyddande funktioner i BWR - 2 dagar

Säkerhetsfilosofier vid underhåll - 1 dag

Säkerhetsanalyser och metoder - Ny kurs, utveckling pågår

Analyserade störningar i kärnkraftverk - 1 dag

Störning i kärnkraftverk - 2 dagar

Svåra haverier översikt - 1 dag

Svåra haverier fördjupning - 4 dagar

Härdkylning - 2 dagar


Kursen Olyckors anatomi lär dig att se och förstå de vardagliga felen och misstagen i ett större sammanhang. En allvarlig olycka inträffar inte på grund av en enda stor orsak, utan en rad små fel och brister som samverkar. Kursen lär dig hur man upptäcker dessa brister i vardagen. 

Nedan finns två filmer som visar hur Costa Concordia förliste. 

Kraftakademin genomför sina kurser hos kunden eller på den plats som passar kunden bäst. Vi använder olika typer av hjälpmedel och material samt kundens egen dokumentation, detta för att eleverna ska använda den dokumentation i kursen som de normalt arbetar med. Vi gör också kundanpassningar i övrigt vad det gäller omfattning och innehåll på kurserna. 

För att få en offert på kurserna ovan, fyll i dina uppgifter och din förfrågan här!