Revideringen av störningshandboken  kommer att bestå av fyra stycken delmoment:

Uppdatering: Återskapa aktualitet och giltighet i det omfång och innehåll som den gamla Störningshandboken har.

Utveckling: Arbete som behövs för att förbättra och berika fram­ställningar och struktur så att det håller ihop, så att kunskap bygger på kunskap och motiverar en inlärningsordning och att beskrivnings­sätt och detaljeringsgrad motsvarar en bredare målgrupps förkunskaper.

Utvidgning: Nya delar som behövs för att skapa sammanhang och övergripande förståelse. 

Utbildning: Planering av utbildningsmoment, produktion av kursbeskriv­ningar, lektionspaket och lärarhandledningar samt framtagning av spelscenarion och kunskapskontroll.

Uppdateringen av Störningshandboken engagerar hela Kraftakademin med sina ägarföretag men även en rad andra experter inom olika områden. Målsättningen är att samla en både bred och djup kompetens i ett format som uppfyller behoven från ett flertal målgrupper inom kärnkraftindustrin.